Error loading MacroEngine script (file: StartScreen.cshtml)
01
01
01
01
01
HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK
distrikt 6, Bornholm
hdcb.dk / Forsiden

Nyt Referat 08.09.20

Så er der referat fra Tirsdagsmødet d. 8/9 samt bestyrelsesmødet d. 7/9

 

find dem under 'Referater' 

11. feb 20

Corona Update - Vi ruller igen!

Der planlægges pt med 2 barvagter de næste uger, da der skal overholdes hygiejniske retningslinjer med afspritning med mere.

Der henstilles til at man selv finder en afløser hvis man ikke kan den dato man er sat på. Det er også muligt at søge efter en afløser via facebook siden. 

 

Tirsdagsmøder & fællesture er ligeledes også igang igen!

 

ved evtuelle spørgsmål er du altid velkommen til at ringe!

Læs mere

Hovedgeneralforsamling 2020 udskydes!

Kære medlemmer af H-DCDK

På grund af den fortsatte store spredning af coronavirus / covid-19 i det danske samfund og regeringens restriktioner på forsamlinger, ser vi desværre ingen anden mulighed end at udskyde vores hovedgeneralforsamling på ubestemt tid.
Hovedbestyrelsen er af den overbevisning, at en aflysning af hovedgeneralsforsamlingen skal ske indenfor så vidt mulig samme tidsfrist som indkaldelse. Derfor kan vi ikke afvente nye instruktioner fra regeringen, men vælger at handle nu.

Andre foreninger med lignende arrangementer planlagt i april har også set sig nødsaget til at udskyde eller aflyse disse.
Hovedgeneralforsamlingen vil højst sandsynligt først kunne afholdes sidst på sommeren eller tidligt efterår og vi vil tilstræbe at der bliver indkaldt med ca. 8 ugers varsel i H-D Journalen.

Vi er i hovedbestyrelsen opmærksomme på, at denne beslutning strider imod vores Love & Regler, der foreskriver at hovedgeneralforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af april.
H-DCDK’s Love & Regler tilsidesættes selvfølgelig altid, såfremt disse strider imod gældende lovgivning, og det er tilfældet med forbuddet mod forsamlinger på over ti personer.

Alle hidtil indkomne forslag vil blive sat til behandling på den udskudte hovedgeneralforsamling. Nye forslag vil kunne behandles, hvis de indsendes i overensstemmelse med gældende regler efter indkaldelse til den udskudte generalforsamling.
Samtidig med denne udskydelse af hovedgeneralforsamlingen aflyses også Forårstræffet!
Det er muligt, at Forårstræffet erstattes af en fest eller træf senere på året, eventuel indbydelse til dette arrangement vil komme sammen med indkaldelsen til hovedgeneralforsamlingen.

Vi håber det bedste for alle medlemmer i denne ekstraordinære situation, hele verden er ramt af.

Med stor beklagelse

Hovedbestyrelsen

Klubtelefonen er nyserviceret!

HD telefon er igen oppe at køre, så alle skulle gerne kunne modtage beskeder igen.

Har du ikke modtaget den besked der er sendt i dag (torsdag den 05.03), så giv os lige et praj via sms'en.

Såfremt du er slettet fra telefonlisten men ved en fejl har modtaget beskeden idag, hører vi også gerne lige fra dig, så det kan blive rettet på nye SIM kort.

25. feb 20

Barvagt

Hvem har barvagten.......

Læs mere

Fredagshotdogs

Kom i klubben på fredag og få pølser

Læs mere

Rengøring af klubhus

Klubhuset skal holdes rent og her er listen over ansvarlige...

Læs mere

Vigtig info om forsikringsordningen

Læs mere 01. jan 18